Produktincidenter

27 december, 2022

Vid produktincident eller misstanke om produktincident

Informera oss i ett tidigt skede, även om ni saknar fullständiga uppgifter eller fakta. Om vi kan stoppa produkterna innan de levererats till butik minimerar det både ev. hälsorisk för konsument samt kostnader för er som företag.

Här följer rutiner gällande produktincidenter

Utifrån myndighetskrav och omtanke om våra konsumenter är det viktigt att vi hanterar produktincidenter skyndsamt. För att processen snabbt ska komma i gång krävs att information når rätt mottagare och att den innehåller relevanta uppgifter så att rätt åtgärder kan vidtas.

Leverantörer ska följa ECR:s handbok för hantering av produktincidenter.

Hantering av produktincidenter, ECR.se

Kontaktvägar

Som leverantör ska du under kontorstid kontakta (ringa) din ordinarie inköpskontakt inom respektive kategori. I det fall du inte får tag på din inköpskontakt ska du ringa Coop Sveriges journummer för produktincidenter. Journumret ska du även ringa om det är utanför kontorstid (kvällar/helger).

- Coop Sveriges journummer produktincidenter: 010-742 63 50

- Coop växel (för att komma i kontakt med inköpare): 010-740 00 00

- COOP Pressjour: 010-742 13 13

Vid kontakt om produktincidenter, säkerställ att information nått mottagare på Coop Sverige AB och att åtgärder vidtas. Det ska ske via bekräftelse i mail eller per telefon.

Grundläggande information vid produktincidenter

 • Beskriv avvikelsen och hur faran värderats
 • Har berörd myndighet kontaktats
 • Är ett pressmeddelande planerat
 • Beskriv vilka övriga åtgärder som vidtagits på ett kortfattat och lättförståeligt sätt
 • Ange Coops beställningsnummer (BNR)
 • Ange GTIN (EAN) konsumentförpackning
 • Ange SSCC för pallarna som levererats till Coops terminal
 • Är det en eller flera artiklar
 • Vilka ”bäst före” datum/batcher som larmet gäller
 • Vilka volymer av aktuella BNR som levererats till Coop
 • Vilka datum som leverans skett till Coops terminaler
 • Kan produkten kasseras i butik eller måste den returneras
 • Om det är en Nonfood produkt och saknar datummärkning. Säkerställ annan identifikation
 • Ange kontaktuppgift för den som ska ta emot faktura för produktlarmet

ECR formulär

Bifogat ECR formulär ska skickas till den person som ni varit i kontakt med på Coop för att informera om produktincidenten (inköpskontakt alt. den som tagit emot samtalet på jourtelefonen).

ECR Dokument (lathund)

Kostnader som debiteras leverantören i samband med produktincidenter

Hanteringskostnad butik:

 • Vid retur: 900 kr/butik som har varor att hantera + varuvärdet
 • Vid kassera: 450 kr/butik som har varor att hantera + varuvärdet

Kostnader kopplat till hantering på terminal (faktisk kostnad för hantering

 • 1000 kr första timmen
 • 450 kr/h därefter
 • 3500 kr per pall tillkommer om lager ska skicka produkten på destruktion