Misstanke om produktlarm

Vid enbart misstanke om eventuellt produktlarm/återkallning

Informera oss ändå så snabbt som möjligt, även om ni saknar fullständiga uppgifter eller fakta.

  • 900 kr/butik som har varor att hantera + varuvärdet - vid retur
  • 450 kr/butik som har varor att hantera + varuvärdet - vid kassation i butik
  • Då EAN stoppas i kassan debiteras leverantören 9128 kr för spärr och 9128 kr för att häva spärren.

    Kostnader som debiteras leverantören i samband med produktincidenter.

    Som leverantör ska du i första hand alltid kontakta din ordinarie inköpskontakt inom respektive kategori.